آخرین وضعیت برنج‌های باران‌زده در گمرک زاهدان | واکنش انجمن واردکنندگان برنج