ابلاغ دستورالعمل اجرایی بسته مشوق‌های صادراتی، هفته آینده