ارزش کالاهای صادراتی از گمرکات خراسان رضوی به ۲۷۲ میلیون دلار رسید