استاندار چهارمحال و بختیاری: گمرک زمینه توسعه صادرات استان را فراهم کند