افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی/واردات کالاهای اساسی سخت‌تر شده است