افزایش ۲۰ درصدی صادرات ایران به کشور‌های عربی و آفریقایی