افزایش ۴۳ درصدی تجارت خارجی ایران/ ۱۰ کالای عمده وارداتی به کشور