افزایش ۶ برابری قیمت مرغ با حذف ارز نهاده‌ها دروغ است.