افزایش 103 درصدی صادرات از چهارمحال و بختیاری به سایر کشورها در سال جاری