افزون بر ۱۴ میلیون تن کالا از گمرک های استان بوشهر صادر شد