انتخاب بوشهر به عنوان گمرک تخصصی واردات تلفن همراه و لوازم جانبی