بخشنامه جدید بانک مرکزی واردات مواد اولیه را با کندی مواجه می‌کند