برنامه ریزی وزارت صمت برای افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات