بیش از ۳۴ میلیون دلار صادرات از سیستان و بلوچستان انجام شد