بیش از ۷۲ میلیون دلار صادرات از سیستان و بلوچستان انجام شده است