تا 4 سال دیگر، صادرات لوازم خانگی ۲ برابر واردات می‌شود