تجارت ایران با اوراسیا به بیش از ۴.۶ میلیارد دلار رسید