تجارت ایران با پیمان شانگهای به بیش از ۲۳ میلیارد دلار رسید