تجارت با اوراسیا را باید به ۱۰ میلیارد دلار برسانیم