تجارت خارجی مرز رسمی پرویزخان امسال به حدود ۱/۳ میلیارد دلار رسید