تجار برای دریافت مجوز ترخیص کالا چندین ماه معطل می‌شوند