تحریم‌ها چه تاثیری بر روابط تجاری کشور ایران گذاشت؟