ترخیص بیش از 613 میلیون دلار کالا از گمرکات مازندران