ترخیص کالا در آبان‌ماه نسبت به ماه‌های قبل تغییری نکرد