تسهیلات گمرکی برای ترخیص محموله‌های لاستیک ارائه می شود