دستور ترخیص ۶۹۲ هزار تن کالای اساسی از بندر امام خمینی صادر شد