دستور صدور مجوز فعالیت ترخیص‌کنندگان کالا در کیش صادر شد