روزانه ۲۰ هزار تن محصولات کشاورزی از مازندران صادر می‌شود