صادرات بیش از ۶۸ میلیون دلار کالای غیرنفتی از گمرک خرمشهر