صادرات حدود 100 ميليون دلاري کفش و چرم مصنوعي در سال 99