صادرات حدود 2 میلیون تن انواع کالاهای نفتی و غیر نفتی در هرمزگان