صادرات دام زنده ابلاغ شد/۵٠٠ هزار راس دام صادر می‌شود