صادرات سالانه ۱۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به ۳۰ کشور