صادرات محصولات صنعتی پنج میلیارد دلار افزایش می‌یابد