صادرات ۱۲.۵ میلیارد دلاری در بهار/ تراز تجاری منفی شد