صادرات ۱۸۰ میلیون دلاری زنجان در نیمه نخست سالجاری