صادرات ۳۱۶ میلیون دلار کالا از خراسان رضوی به افغانستان