صادرات ۳۹ میلیون دلار کالای غیرنفتی از گمرک خرمشهر