صادرات ۴ میلیارد دلاری آهن و محصولات مرتبط آن در ۸ ماه