صادرات ۴ میلیون دلاری اجزا و قطعات خودرو از مازندران