صادرات ۵.۲ میلیارد دلار کالا از گمرکات استان بوشهر