صادرات 4 هزار تن محصولات کشاورزی از بندر امیرآباد به خارج کشور