علت کاهش صادرات فرش دستباف ایران از ۲ میلیارد دلار به ۶۰ میلیون دلار