قریب به ۱۱ درصد کالاهای موجود در انبارها دارو هستند