لزوم جلوگیری از معطلی کشتی‌های حامل کالاهای ثبت سفارش در بنادر