ماجرای پر حاشیه ماینرها در ایران / ورود تازه‌واردها ممنوع است؟