مشکلات واردکنندگان از تفاوت نرخ ارز تا سپرده‌ ۳۵ درصدی برای گرفتن دلار