میزان تجارت خارجی ایران در ۲ ماهه امسال به ۱۵.۵ میلیارد دلار رسید