نرخ حقوق گمرگی مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات کاهش یافت