نظر یک نماینده درباره حضور مجدد ال جی و سامسونگ در ایران